Wie ben ik?

IMG_4100Mijn naam is Marianne van Oostrom-Blok. Ik ben in 1994 afgestudeerd als orthopedagoge en in 1995 in Dronten met een eigen praktijk begonnen.

Ik ben sinds 2004 BIG-geregistreerd GZ-psycholoog (BIG-registratienummer: 19062991125) en sta bij het NIP geregistreerd als psycholoog NIP.

Na 15 jaar alleen in de jeugdzorg te hebben gewerkt ben ik in 2010 na het volgen van cursussen op het gebied van de cognitieve gedragstherapie, de schematherapie, EMDR  en oplossingsgerichte therapie in mijn praktijk ook begonnen met de volwassenenzorg.

Van september 2012 t/m oktober 2013 werkte ik in de volwassenenzorg bij Het Therapeutisch Centrum Flevoland. Daar heb ik met plezier gewerkt. De combinatie met het werken in mijn eigen praktijk vond ik moeilijk vol te houden, vandaar dat ik na ruim een jaar weer gestopt ben bij het Therapeutisch Centrum om me weer volledig op mijn eigen praktijk te richten.

Vanaf 2016 richt ik me in mijn praktijk alleen nog op de volwassenenzorg. Om te blijven voldoen aan de basiskwaliteitseisen die voortvloeien uit mijn beroepsregistratie en beroepsvereniging  neem ik deel aan intervisie, supervisie, visitatie en bij-en nascholing.

Ik heb een christelijke geloofsovertuiging. Dit heeft invloed op hoe ik in het leven sta en hoe ik mijn werk uitvoer. Naar mijn overtuiging komt een mens pas volledig tot zijn recht en ontvangt diepere heling als hij/zij in verbinding komt met zijn schepper, zijn medemens en met zichzelf.
De naam van de praktijk ‘Connect’, wat verbinden betekent, is hieraan ontleent.

Op dit moment volg ik een pastorale opleiding bij Ellel Ministries (www.Ellel.nl).

Concreet zal het geloof alleen een rol spelen in de gesprekken als u zelf aangeeft hier behoefte aan te hebben. Iedereen, van welke afkomst en met welke levensovertuiging dan ook, is welkom in mijn praktijk.

Ik ben getrouwd en moeder van vier kinderen en inmiddels 7 kleinkinderen.