ROM

Effectmeting (ROM)

Om de voortgang van uw behandeling zo goed mogelijk te volgen wordt bij aanvang en aan het einde van uw behandeling (en bij langere behandeling ook nog een tussenmeting) een korte vragenlijst afgenomen. De vragenlijst kunt u online via mijn website invullen, u krijgt dan een wachtwoord en gebruikersnaam waarmee u kunt inloggen op het patiëntenportaal. Dat kan tijdens het consult, maar indien u wenst ook thuis in uw eigen tijd.  Afhankelijk van uw klachten wordt u tijdens de behandeling aanvullende vragenlijsten aangeboden.