Psycho-educatie

Psycho-educatie

Voorlichting wordt gegeven over wat een bepaald psychisch probleem kan betekenen voor de cliënt en zijn omgeving. Psycho-educatie streeft ernaar mensen  begrijpelijk te informeren over hun ziektebeeld én hun vaardigheden aan te leren om hun leven weer in handen te kunnen nemen.

shutterstock_259073492-1000x666