Voor mij als psycholoog is het belangrijk dat de behandeling maatwerk is. Dat wil zeggen dat de behandeling moet aansluiten bij wat past bij de individuele cliënt. Over het algemeen kan gezegd worden dat de behandeling er enerzijds op gericht is om inzicht te geven in het probleem, anderzijds wordt er concreet aan het probleem gewerkt en wordt de cliënt gestimuleerd sterk ontwikkelde vaardigheden te benutten. Opdrachten en oefeningen maken deel uit van de behandeling.

In mijn praktijk maak ik gebruik van de volgende behandelingen:

“In therapie gaan is een proces: stap voor stap op weg naar herstel”