Klachtregeling

Mocht u ontevreden zijn over de behandeling, voelt u zich dan vrij om dit aan te geven.
Het samen bespreken van uw gevoelens en vragen kunnen mogelijk een oplossing bieden.
Mocht u ontevreden blijven, dan kan een doorverwijzing naar een collega een oplossing zijn.

In geval van een ernstige klacht kunt u terecht bij:

  • De klachtenregeling van het NIP (Nederlandse Instituut voor psychologen). Zie www.psynip.nl  voor meer informatie.
  • Op grond van de wet BIG kunt u ook een klacht indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, bel (070) 381 37 00.