Vergoedingen

De behandelingen van Connect vallen onder de Generalistisce basis GGZ. Connect heeft een contract met alle verzekeraars (Zilveren Kruis, De Friesland, Multizorg, Menzis, VGZ, CZ/Ohra/Delta Loyd). Dit betekent dat de kosten voor gesprekken  door de zorgverzekeraar worden vergoedt. Omdat psychologische hulp vanuit de basisverzekering vergoedt wordt, spreekt men wel het eigen risico aan.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.

Op de verwijsbrief moeten de volgende gegevens staan:

  • datum van vóór de aanvang van de behandeling;
  • de naw-gegevens van cliënt en verwijzer;
  • AGB-code verwijzer;
  • een expliciete uitspraak over een (vermoeden van) een DSM-stoornis;
  • een expliciete keuze van de verwijzer voor generalistische basis-GGZ.

Niet alle klachten die men heeft komen voor vergoeding in aanmerking.  Belangrijk hierbij is: wat is de hoofdklacht? Als de voornaamste klacht werk-,relatie- of aanpassingsproblemen betreffen, dan vindt geen vergoeding plaats. Maar als b.v. werk- of relatieproblemen onderdeel zijn van een stoornis (b.v. stemmingsstoornis of angststoornis) dan vindt wel vergoeding plaats. Uiteraard is het ook mogelijk om de behandeling zelf te betalen, zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar.

Mocht u na afronding van de behandeling onverhoopt opnieuw in zorg komen in hetzelfde kalenderjaar, dan kan er een nieuw zorgproduct worden vergoed onder een andere diagnose. Er dient dan wel een nieuwe verwijzing van de huisarts aanwezig te zijn.

Wanneer een afspraak door ziekte of andere dringende redenen niet kan worden nagekomen, belt u dan 24 uur van tevoren af.  Anders wordt de afspraak (het halve tarief) in rekening gebracht. Dit wordt niet door de ziektekosten-verzekering vergoed.

Voor het eerste gesprek vraag ik u een identiteitsbewijs en de verwijzing van de huisarts mee te nemen.