Werkwijze

U kunt zich telefonisch of via de e-mail aanmelden. Er wordt u dan gevraagd om kort te beschrijven wat het probleem is en welke hulp u wilt hebben.

Wanneer uw probleem binnen het behandelaanbod van de praktijk valt, wordt met u een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek of wordt u op de wachtlijst geplaatst.

Tijdens de intake (1-2 gesprekken) worden de klachten en aanmeldingsredenen besproken en wordt bekeken wat de mogelijkheden voor therapie zijn. De bedoeling is dat er een duidelijk beeld ontstaat van de problematiek,  welke klachten heeft u, welke omstandigheden hebben tot het ontstaan van de problemen bijgedragen en wat u al hebt geprobeerd aan de problemen te veranderen.

Aan het einde van de intake wordt u een behandelvoorstel gedaan. Als wordt ingeschat dat uw klachten of problemen niet met kortdurende hulp kunnen worden behandeld, wordt met u bekeken waar en hoe u wel goed geholpen kunt worden. Hoeveel gesprekken nodig zijn is afhankelijk van uw hulpvraag en doelen.

De Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Na de diagnostiekfase bespreekt de psycholoog of uw klachten behandeld kunnen worden middels één van de zorgproducten binnen de Basis GGZ, te weten: product Kort, Middel, Intensief of Chronisch. Het totaal aantal consulten varieert hierbij van 5 tot maximaal 12 consulten per zorgproduct, afhankelijk van de ernst van uw klachten. Gedurende het behandeltraject wordt het beloop van uw klachten gevolgd, door afname van vragenlijsten. Wordt tijdens de intakefase vastgesteld dat u niet binnen de Basis GGZ geholpen kunt worden, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts.

Mogelijk is dan een verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ nodig of kan laagdrempelige hulp uitkomst bieden, zoals begeleiding door de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) of het maatschappelijk werk.