Werkwijze

U kunt zich telefonisch of via de e-mail aanmelden. Er wordt u dan gevraagd om kort te beschrijven wat het probleem is en welke hulp u wilt hebben.

Wanneer uw probleem binnen het behandelaanbod van de praktijk valt, wordt met u een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek of wordt u op de wachtlijst geplaatst.

Tijdens de intake (1-2 gesprekken) worden de klachten en aanmeldingsredenen besproken en wordt bekeken wat de mogelijkheden voor therapie zijn. De bedoeling is dat er een duidelijk beeld ontstaat van de problematiek,  welke klachten heeft u, welke omstandigheden hebben tot het ontstaan van de problemen bijgedragen en wat u al hebt geprobeerd aan de problemen te veranderen.

Aan het einde van de intake wordt u een behandelvoorstel gedaan. Als wordt ingeschat dat uw klachten of problemen niet passen binnen het aanbod van de praktijk, wordt met u bekeken waar en hoe u wel goed geholpen kunt worden. Hoeveel gesprekken nodig zijn is afhankelijk van uw hulpvraag en doelen.

De Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Na de diagnostiekfase wordt u ingedeeld in een zorgvraagtype. Dit wordt bepaald naar aanleiding van een vragenlijst (de HONOS+) die door de psycholoog wordt ingevuld.  Aan het zorgvraagtype zijn in 2022 en 2023 geen behandelminuten gekoppeld. U bepaalt zelf met de behandelaar hoe lang uw behandeling gaat duren. Tijdens de behandeling wordt het beloop van uw klachten gevolgd, door afname van vragenlijsten. Wordt tijdens de intakefase vastgesteld dat u niet binnen de Basis GGZ geholpen kunt worden, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts.

Mogelijk is dan een verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ nodig of kan laagdrempelige hulp uitkomst bieden, zoals begeleiding door de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) of het maatschappelijk werk.