Cognitieve gedragstherapie

Deze vorm van therapie besteedt aandacht aan belemmerende gedachten die mensen kunnen hebben én aan gedragsproblemen die de problemen in stand houden. De manier waarop we denken is van invloed is op hoe we ons voelen. Hoe we ons voelen wordt niet zozeer veroorzaakt door de gebeurtenissen die we meemaken, maar door onze gedachten over die gebeurtenissen.

Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt beziet, wordt gemakkelijk somber, angstig of geïrriteerd. In therapie onderzoeken we gedachten die belemmerend zijn en kijken we naar gezonde alternatieve gedachten.

Ook iemands gedrag is van invloed op hoe hij/zij zich voelt.  Bepaalde zaken uit de weg gaan, kan bijvoorbeeld negatieve gevoelens versterken. Wanneer we last hebben van bepaalde problemen, zijn we vaak niet in staat om objectief naar ons gedrag te kijken en ander, passender gedrag te laten zien dat de problemen verminderd.

Vaak passen we ons inadequate gedrag des temeer toe naarmate onze problemen toenemen. In therapie bekijken we samen naar de eventuele ongezonde gedragspatronen en wordt u aangemoedigd om met passender en gezonder gedrag te oefenen.