Privacy – dossier

Uw persoonsgegevens en gegevens die nodig zijn voor het verlenen van hulp worden opgenomen in uw dossier.
Psychologen zijn volgens de beroepscode verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun ter kennis komt. Alleen wanneer er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat het doorbreken van deze geheimhouding gevaar voor personen voorkomt, mag deze plicht worden doorbroken.

De gegevens van uw dossier zijn niet toegankelijk voor buitenstaanders: zonder uw toestemming mag geen informatie geven worden aan derden. Als uw huisarts u verwezen heeft zal na afronding van de behandeling met uw toestemming een schriftelijk verslag aan hem/haar gestuurd worden.

Uw dossier wordt na behandeling afgesloten en 15 jaar bewaard; dit is een wettelijke verplichting. Daarna wordt het dossier vernietigd.

U heeft recht op inzage in uw dossier.  Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult, bij uitgebreide bestudering kunt u een afspraak maken.

Toestemming en akkoordverklaring

Voor een aantal zaken wordt tijdens de behandeling expliciet uw toestemming  gevraagd:

  • Verklaring dat u bekend bent met de huisregels van Connect;
  • Akkoordverklaring met het behandelvoorstel;
  • Toestemming voor berichtgeving aan de verwijzer/huisarts;
  • Toestemming voor het beschikbaar stellen van (geanonimiseerde) behandelgegevens voor onderzoekdoeleinden.

Identificatie

Van overheidswege zijn psychologen  verplicht uw BurgerServiceNummer in de administratie op te nemen en uw identiteit vast te stellen. U wordt verzocht bij uw eerste bezoek een identiteitsbewijs mee te brengen.