Per 1 januari 2017 is het van overheidswege verplicht dat elke zorgaanbieder over een kwaliteitsstatuut beschikt, wanneer men toegang wil tot de vergoeding van het verzekerde pakket van de curatieve GGZ van de zorgverzekeringswet .

Het doel hiervan is drieledig:

  • de cliënt weet waar die aan toe is, als deze in zorg komt.
  • samenwerkingsafspraken tussen professionals en zorgaanbieders zijn helder beschreven.
  • het geeft inzicht voor financiers en toetsende instanties in de kwaliteit van zorg van de aanbieder.

Naast bovenstaande hecht ik veel belang aan de tevredenheid van de cliënt tijdens de behandeling.  Ik hoor graag uw mening over mijn aanpak, bejegening, praktijkvoering, bereikbaarheid etc. Na afloop van de behandeling wordt u gevraagd een cliënttevredenheidsvragenformulier in te vullen.

Klik op de onderstaande link om het kwaliteitsstatuut te downloaden.

kwaliteitsstatuut