Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie

Deze manier van gespreksvoering heeft tot doel de ander te helpen eigen oplossingen te formuleren en in de praktijk te brengen. In deze gespreksmethodiek wordt de meeste aandacht niet gericht op mislukkingen en de oorzaken daarvan, maar op de gewenste veranderingen. Daarbij vormen uitzonderingen op het probleem een wegwijzer omdat een probleem of klacht doorgaans niet altijd en in dezelfde mate aanwezig. Oplossingsgerichte gespreksvoering richt zich op het bereiken van concrete, bruikbare en haalbare oplossingen.

shutterstock_77524738 - klein